La tècnica o mètode Pilates de tonificació corporal per la correcció postural, és un sistema d’exercicis d’estiraments i enfortiment que tonifica els músculs, millora la postura, aporta flexibilitat i equilibri, unifica ment i cos, a més de crear cossos més estilitzats.

Originalment al mètode, se l´ anomenà “l’art de la contrologia”, per destacar el seu enfocament exclusiu de l’ús de la ment per dominar els músculs. Està comprovat que a desenvolupar les persones una millora de les postures corporals en les seves activitats diàries i dins del treball, a més de realitzar com a mínim entre 20 i 30 minuts d’estiraments i moviments adequats al seu cos i circumstàncies, aconsegueixen millorar àmpliament la concentració i desenvolupen una actitud positiva de vida, éssent en conseqüència més productius, reduint així notablement la propensió a baixes per lesions, accidents de treball o depressió.

0 101